Wetenschappelijk onderzoek: IVF & acupunctuur

leestijd 15 min

Als acupuncturist, gespecialiseerd in vruchtbaarheidsklachten en hormonale problematiek, help ik mensen met een kinderwens die te realiseren. Mijn werkkamer hangt vol met geboortekaartjes, en ik mag regelmatig een cliënte met haar prille zwangerschap feliciteren.  Maar vaak krijg ik van mensen die nog niet zoveel weten over acupunctuur de vraag: Werkt dit nou wel echt?, en Is dit wetenschappelijk onderbouwd? Ik vind het heel begrijpelijk dat mensen kritisch zijn en vragen stellen; sterker nog, ik vind het zelfs erg goed!

Voor medewerkers in de zorg is het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten van hun zorg. In de reguliere geneeskunde is het bijvoorbeeld not done om niet te kunnen zeggen hoeveel procent kans de behandeling van slagen heeft. Huisartsen werken graag volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. ‘Evidence-based’is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van onze gezondheidszorg. En dat is maar goed ook: waarom zou je tijd, geld of energie investeren, in iets waarvan je geen idee hebt of het wel kan werken?

Dat burgers graag bewijs willen zien voor ze in zee gaan met een behandelaar, wordt nog eens versterkt omdat we tegenwoordig leven in een informatietijdperk. We willen steeds meer zelf begrijpen over de zorg, we willen onze eigen mening vormen en niet blindelings vertrouwen op de bevindingen van iemand anders. Verschillende mensen komen tot verschillende meningen gebaseerd op hun opleiding, hun zoekopdracht hun Google, hun ervaringen of hun culturele en religieuze achtergrond. Alleen als jij zelf goed en breed geïnformeerd bent, kan jij je eigen standpunt innemen en besluiten welke zorg, jou past. Het nadeel van dit informatietijdperk is alleen, dat het soms lastig is om te achterhalen hoe betrouwbaar een bron is. Wat zegt het eigenlijk, als iemand op televisie of in de krant iets roept over een succesvolle of juist onsuccesvolle behandeling? Hoe kun je weten welke informatie betrouwbaar is, en welke niet? Om je te helpen door de bomen het bos te zien, zet ik in dit artikel graag eerlijk en helder uiteen, wat er inmiddels bekend is over de effecten van acupunctuur op vruchtbaarheid. Ik geef je niet alleen de uitkomsten van mijn eigen analyse, maar beschrijf ook hoe de onderzoeken werden uitgevoerd, en wat daarvan de voor-en nadelen zijn. Zo kun jij, je eigen mening vormen!

Het onderzoek & de analyse

Er wordt de laatste jaren veel wetenschappelijk, betrouwbaar onderzoek verricht naar het effect van acupunctuur op vruchtbaarheid. Alleen al in 2018 zijn er op pubmed (een online wetenschappelijke bibliotheek) 11 publicaties over dit thema verschenen. Bij het bestuderen van wetenschappelijke artikelen stel ik mezelf als acupuncturist de volgende vragen. Is evidance-based practicealtijd haalbaar of is het een illusie? Wat is het bewijs dat de onderzoekers in dit artikel bespreken? Hoe is het tot stand gekomen? Is het bewijs houdbaar in verschillende situaties?

Uit mijn analyse blijkt dat de resultaten van de studies wisselend zijn, afhankelijk van het soort onderzoek, het aantal behandelingen, en de keuze van de acupunctuurpunten op het lichaam in verschillende fases van de behandeling. Sommige onderzoeken toonden aan, dat acupunctuur een positief effect had op de kans op vruchtbaarheid; uit andere studies bleek dat er geen effect was gemeten. We kunnen dus nog niet keihard beweren, dat acupunctuur werkt, maar ook niet – en dit is erg belangrijk - dat acupunctuur niet werkt. Sterker nog, er bestaan in de wetenschap aanwijzingen dat gepersonaliseerde acupunctuurbehandelingen wel degelijk de kans op zwangerschap  vergroten.

Maar laat ik eens bij het begin beginnen.
De populariteit van acupunctuur als ondersteuning van een IVF-behandeling (procedure waarbij er door hormoonstimulatie meerdere eicellen tot rijping worden gebracht en geoogst om vervolgens in het laboratorium bevrucht te worden en later als embroyo's terugggeplaatst worden in de baarmoeder ) is begonnen in 2002 door het baanbrekend onderzoek van de arts Johannes Paulus in Duitsland.


2002 PAULUS

Acupunctuur als ondersteuning bij de terugplaatsing volgens Paulus. Dit onderzoek is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Fertility Sterility in 2002(pagina’s 721-724) en daardoor spreken we dus van een erkend wetenschappelijk onderzoek.

Opzet van het onderzoek

160 vrouwen in de leeftijd tussen 21 en 43 jaar, die met hun 3e IVF-cyclus bezig waren werden in 2 groepen van 80 verdeeld. Groep A kreeg een acupunctuurbehandeling, een half uur voor en een half uur na de terugplaatsing van gemiddeld 2 embryo’s. Groep B was de controle groep: die kreeg geen acupunctuurbehandeling, wel werd de IVF-behandeling verder op exact dezelfde wijze uitgevoerd, als bij groep A.

Volgens de onderzoekera zouden de gekozen acupunctuurpunten baarmoedercontracties die normaal tijdens het implanteren van het embryo optreden, tegengaan. Hierdoor zou de kans op succes groter worden. Het ging om de acupunctuurpunten: Maag 29 Lever 3 Milt 8 Pericard 6 Du Mai 20. Deze combinatie zorgt voor ontspanning op meerdere niveaus. De punten Lever 3, Pericard 6, en Du Mai 20 “kalmeren de Shen” of, in onze westerse woorden – verhogen de stressbestendigheid en zorgen voor psychische ontspanning. De punten Milt 8 en Maag 29 hebben effect op de baarmoeder. Ze helpen het spierweefsel van de baarmoederwand ontspannen. Deze twee punten zijn dus geselecteerd als preventie van de microcontracties tijdens de terugplaatsing. Na de terugplaatsing werden er door de acupuncturisten die meewerkten aan het onderzoek, andere punten gezet: Milt 6, Maag 36, Milt 10, Dikke Darm 4. Deze punten zorgen voor betere doorbloeding van de baarmoeder. Het idee hierachter is zoveel mogelijk Qi en Xue (vitale en voedende energie) naar de baarmoeder te sturen om zo voor optimale, vruchtbare omstandigheden te zorgen.

Resultaat: In groep A werden 34 vrouwen klinisch zwanger, in groep B waren het 21. In procenten uitgedrukt is dit 42,5% in de acupunctuur groep, versus 26,3%  in de controle groep.

Kanttekening van Martina Capousek

Het tijdstip van voornamelijk de tweede behandeling is van groot belang. De punten Mi 6 en Did 4 hebben zo’n sterk effect op de baarmoeder dat het verderop in de zwangerschap niet is toegestaan voor acupuncturisten om ze te behandelen, omdat dat ook kramp in de baarmoeder kan veroorzaken. Ze zijn wel weer behandelbaar aan het eind van zwangerschap, om de bevalling op te wekken. Dit negatieve effect van de bovenstaande combinatie later na de terugplaatsing bleek uit onderzoek van Westergaard. Een kundige acupuncturist geeft de behandeling volgens het Paulus protocol zo snel mogelijk na de terugplaatsing en als dit niet mogelijk is, past hij de acupunctuur punten aan, afhankelijk van de innesteling fase. Paulus heeft veel andere onderzoekers geïnspireerd maar ook veel vragen doen rijzen. Wat was eigenlijk het aandeel van het placeboeffect in dit onderzoek? De patiëntes wisten dat ze in de acupunctuur groep zaten – dus kon er heel goed sprake zijn het placeboeffect. Daarbij werd dit onderzoek niet dubbelblind uitgevoerd; oe serieus moeten we dit niet-dubbelblinde onderzoek nemen? Dit thema werd opgepakt in het volgende onderzoek in 2006.


2006 SMIT, COYLE, NORMAN

Onderzoek van C Smith, M. Coyle, B. Hith, R. Norman ( Australie, Adelaid fertility clinic Repromed); Gepubliceerd in Fertiityl Sterility, Vol 85, Issue 5, pg 1352-1358 in 2006


228 vrouwen werden in twee groepen verdeeld. Groep A kreeg acupunctuur om de terugplaatsing van embryo’s positief te beïnvloeden. De puntenselectie kwam sterk overeen met de punten van Paulus, met aanvulling van acupunctuurpunten afhankelijk van de Chinese diagnose. Groep B kreeg ook acupunctuur, maar dan op de plekken waar geen acupunctuur punten zitten, dus zogenaamde placebo. De vrouwen kregen voor en na de terugplaatsing evenals op de 9e dag van stimulatie acupunctuurbehandeling. In groep A hadden er 31% van de vrouwen positieve zwangerschapstest en in groep B 23%.

Je kinderwens is natuurlijk nog niet vervuld bij een positieve test, maar pas bij de geboorte van je kind. In 9 maanden kan veel gebeuren. De onderzoekers gingen hierin verder dan Paulus en hebben daarom ook daadwerkelijk gekeken naar het aantal geboren baby’s. De zwangerschap verliep succesvol bij 28% van vrouwen van groep A en bij 18% van de vrouwen in groep B.

Kanttekening van de Australische onderzoeker Caroline Smit: "The good news of the acupuncture use in fertility therapy is the benefit is not affected by age, meaning all age groups showed the increase in IVF success rates from the acupuncture therapy". Vrij vertaald: het goede nieuws is dat acupunctuur de succeskans van IVF verhoogt, ongeacht de leeftijd van de vrouw.


2006 WESTERGAARD

Onderzoek van Westergaard Let al Het volgende onderzoek is ook in 2006 gepubliceerd in Fertil Steril 85, p 1341-1346

Er werd weer uitgegaan van het Paulus protocol waarbij groep A1 een acupunctuurbehandeling onderging, zowel voor als na de terugplaatsing. De tweede groep, A2, kreeg ook acupunctuur op dag 2 na de terugplaatsing (Dm20, Rm3, Maag 29, Milt 10, Milt 6, Dikke darm 4). En er was nog een derde controlegroep, groep C, die geen acupunctuurbehandeling kreeg. De resultaten van klinische zwangerschappen waren: A1 -39%, A2- 36%, C – 24%. De resultaten van succesvolle zwangerschappen (geboren kinderen) waren: A1 - 36% succes, A2- 26 % en de controle groep 22%.

Kanttekening van Martina Capousek

In het onderzoek van Westergaard worden dus acupunctuurpunten van het Paulus protocol gebruikt, 2 dagen na de terugplaatsing. Dezelfde punten die positieve invloed op innesteling hebben binnen 24 uur na de terugplaatsing, hebben later mogelijk juist een negatief effect. Zie het verschil in klinische en voldragen zwangerschap in groep A2. Dit suggereert hoe krachtig de invloed van acupunctuur is en hoe belangrijk het is voor behandelaars om op het juiste moment de juiste acupunctuurpunten te zetten. Daarom vraag ik aan mijn patiëntes om bij te houden op welke cyclus dag ze zitten en ik pas mijn puntenkeuze daarop aan.


2006 DIETERLE

Onderzoek van Dieterle, gepubliceerd in Fertility and Sterility, vol 85, 5, pg 1347-1351

Hierbij werd acupunctuur gegeven alleen direct na de terugplaatsing en 3 dagen later opnieuw, na de terugplaatsing. De acupunctuur punten kwamen gedeeltelijk overeen met die van Paulus protocol ( Milt 6, Did 4, Mg 36), maar werden aangevuld met krachtig voedende punten (bv. Nier 3, Lever 3) De controlegroep kreeg acupunctuur op de punten die geen invloed hebben op de baarmoeder: een placebobehandeling. Er werd eerst getoetst op biochemische zwangerschappen (HCG waarde in de urine).Groep A 35,3 %, controle groep 16,5% Daarna werd er getoetst op de klinische zwangerschappen (embryo zichtbaar op de echo) Groep A 33,6%, controle groep 15,6% Daarna werd er gekeken naar voldragen zwangerschap.De resultaten in groep A waren 28,4% tegen over 13,8%  in controle groep. Conclusie: acupunctuur in lutele fase (fase van de cyclus tussen ovulatie en menstruatie) heeft een positief effect op uitkomst van IVF/ICSI.


Kanttekening van Martina Capousek

In het onderzoek van Westergaard hebben we gezien dat de punten van het Paulus protocol die 2 dagen na de terugplaatsing zijn toegepast, negatieve invloed kunnen hebben. In het onderzoek van Dieterle zien we dat dit effect verandert, als er andere sterk voedende punten in de lutele fase (de dagen tussen ovulatie en menstruatie) worden toegevoegd. In de praktijk blijkt dat het zinvol is om ook in de weken na de terugplaatsing de energie van de vrouwen te blijven ondersteunen. Daarom behandel ik de vrouwen die een positieve zwangerschapstest hebben gedaan, liefst wekelijks tot de 12e week. Bij de vrouwen die ervoor kiezen dit niet te doen zie ik helaas hogere percentage van miskramen.


Hieronder alle resultaten van de eerste wetenschappelijke onderzoeken in een tabel.

Onderzoek

Behandeling

Biochemisch zwangerschp HCG

in urine 2 weken van de terugplaatsing    

Zichtbare embryo

op echo tussen 4-6 weken

Voldragen zwangerchap

Paulus

Half uur voor

en half uur na

de terugplaatsing

42,5 %


(26,2 % bij geen terugplaatsing)

?

?

Smit, Coyle, Norman

9e dag van de

stimulatie en direct

voor en na

de terugplaatsing

31%


(23% bij nepacupunctuur)

28%


(18% bij nepacupunctuur)

Westergaard

1. direct voor en

na de terugplaatsing

2. direct voor en

na de terugplaatsing

+2 dagen na de terugplaatsing


1. 39%

2. 36%


24% bij geen behandeling

 

Dieterle

Direct na terugplaatsing

punten volgens Paulus

en 3 dagen na de terugplaatsing versterkende punten

35,3 %
(16,5 % irrelevante acupunctuur)

33,6%
(15,6 % irrelevante acupunctuur)

28,4 %
(13,8% irrelevante acupunctuur)

Gemiddelde slagingspercentage IVF bij 35-jarige24,6 %


Gemiddelde slaginspercentage ICSi bij 35-jarige22,6 %2006 DAVID JOHNNSON , CASE STUDIES

Ik wil nog een andere publicatie van 2006 noemen. Het gaat hier niet om een dubbelblind onderzoek maar om een rapport van een serie casussen, waarin vergeleken werd met een groep die geen acupunctuur kreeg. Dit onderzoek is verricht (2002 – 2005) en beschreven door David Johnson in samenwerking met het Woking Nuffield Hospital in Engeland.

De patiëntes (leeftijd 31 -43) kregen acupunctuur bij de aanvang van de IVF-cyclus en 2-4 behandelingen in de stimulatiefase. Afhankelijk van de klachten kregen ze 2 behandelingen op de dag van de terugplaatsing volgens het Paulus protocol (zie 2002). De dames in de controlegroep (leeftijd 25 – 45) kregen alleen een ivf-behandeling of cryo terugplaatsing.  Het zwangerschapspercentage was 57,7% in de acupunctuur groep tegenover 45,3 % in de controlegroep. Gezien het feit dat de leeftijdsgroepen niet overeenkomen en dat de patiëntes zelf kozen voor acupunctuur en dat de behandelingen in de stimulatie fase gepersonaliseerd waren is er geen sprake van een valide wetenschappelijk onderzoek.

Toch geeft deze studie iets van inzicht over de mogelijkheden van de acupunctuurbehandeling als ondersteuning van IVF.  Verder moet opgemerkt worden dat het slagingspercentage van de controlegroep ver boven het landelijke gemiddelde zit. Het is niet duidelijk hoe dit komt.

De motivatie van David Johnson was om te onderzoeken of het loont om meerdere behandelingen te geven tijdens de IVF-cyclus en op de dag van de terugplaatsing. Hij meende dat acupunctuur alleen rondom de terugplaatsing misschien stress zou kunnen veroorzaken door het onbekend zijn met acupunctuur en de behandelende acupuncturist(e).

Persoonlijk vind ik dit een waarschijnlijk argument.2011 ZHANG R et al, Fertil Steril 2011, 96, 4 Pg 912-916,

Gepubliceerd in Fertility and Sterility, Electroacupunctuur 2011

Dit onderzoek is zeker de moeite waard om te noemen. In plaats van acupunctuurnaalden werden hier electrodes op de acupunctuurpunten gebruikt. Deze methode zie je veel in China maar nog in mindere mate in Europa. De resultaten waren verrassend goed. De kwaliteit van dit onderzoek is hoog. Het gaat namelijk om een gerandomiseerd, enkel blind onderzoeks type.  Dat wil zeggen dat de patiënt niet wist of ze een echte, of een placebo behandeling kreeg, en de begeleidende arts wist dat ook niet, maar de electroacupunctuur behandelaar wist het wel.

Er werden 309 vrouwen onderzocht in de leeftijd van 21 – 45 jaar die in 2 groepen werden verdeeld. Deze vrouwen hadden een IVF of ICSI behandeling ondergaan en gingen hun verse of ingevroren embryo terug laten plaatsen.

Groep I – nepbehandeling waarbij ze wel elektrische schokjes voelden op de intensiteit van 5mA, waarvan in een andere onderzoeken bewezen is dat die ineffectief is.

Groep II – echte behandeling, 30 min voor de terugplaatsing van de embryo

Groep III – echte behandeling, 24 uur voor en 30 min na de terugplaatsing van de embryobehandeling

Acupunctuurpunten

Positieve zw. test

Succesvol voldragen zwangerschap

Groep I – nep

99 vrouwen

2Hz, 5mA, intermiterend

Duur: 30 min

Mg 36, Ni 13, Rm 4, bl 23

29,3 %

21,2 %

Groep II – voor ET, 110 vrouwen

2Hz, 0,6 ms, 10-12mA

Duur: 30 min

Mg 36, Ni 13, Rm 4, bl 23

42,7 %

37%

Groep III – voor en na ET

100 vrouwen

2 Hz, 15-20 mA

Duur: 2 x 30 min

Voor ET: Mi8, Mg 29, Zi Gong, Mi 10

Na ET: Mg 36, Ni13, RM 4

50 %

42%


Voor mij als acupuncturist is dit heel interessant. Ik zie dat het succes percentage hoger is bij groep III en ik zie ook dat de behandeling voor en na de terugplaatsing met electrodes beter resultaat geeft dan gewone acupunctuur zoals onderzocht door Paulus in 2002.2014

Het effect van het gebruik van de alternatieve geneeskunde bij verminderd vruchtbare vrouwen die IVF ondergaan gepubliceerd in 2014 Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 419425.Dit is een samenvatting van de onderzoeken die zijn uitgevoerd van 2002 – 2014.

Hieronder de vertaalde conclusie:

Alternatieve geneeskunde is geaccepteerd in vele westerse landen. We zien dat steeds meer verminderd vruchtbare vrouwen de alternatieve geneeskunde opzoeken als ondersteunende behandeling, terwijl ze IVF ondergaan om de kans op zwangerschap te vergroten. Acupunctuur en Traditionele Chinese Kruidengeneeskunde zijn de meest gebruikte therapieën naast ontspanningstherapieën (yoga, meditatie, Qi Kong, autogene training). Er zijn veel tekortkomingen in het ontwerp van de onderzoeken over alternatieve geneeswijzen, zoals de kleinschaligheid en het feit dat er weinig uniformiteit in methodiek of groepen bestaat. Daarom kunnen deze therapieën nog niet klinisch worden aanbevolen. Toch zien we veel belovende resultaten en het is zeker de moeite waard om deze therapie in de toekomst beter te onderzoeken.

Kanttekening Martina Capousek

Dit is dus de reden waarom je zelden een regulier geschoolde arts acupunctuur zou horen aanbevelen. Tegenwoordig mogen de artsen alleen evidence basedtherapieën en medicijnen adviseren. Hoewel er veel positieve geluiden zijn op basis van kleinschalige onderzoeken, betekent dit nog niet dat er een officieel wetenschappelijk bewijs is. Het organiseren van een grootschalig onderzoek is helaas ook een kwestie van geld en dat is er niet bij de meeste acupuncturisten. Ik moet de eerste farmaceut nog vinden, die een acupunctuur onderzoek wil financieren.


2018

Acupunctuur versus nepacupunctuur , onderzoek in Australie Smith, de Lacey, Chapman, Ratcliffe, Norman, Johnson, Boothroy, Fahey

Het gaat hier om een Randomized Clinical Trial. Dat wil zeggen, dat de patiënten op een willekeurige manier in groepen zijn verdeeld en dat  er sprake is van “blindering”. Hier ging het om enkele blindering van de patiënten, die niet wisten of het om een echte of placebo-acupunctuur ging. De behandelaar was niet ‘geblindeerd’, want dat is in de praktijk onmogelijk om te bewerkstelligen. De patiëntes ondergingen IVF en werden in de stimulatie fase tussen dag 6 en 8 en voor en na de terugplaatsing met acupunctuur of nepacupunctuur behandeld.  In totaal dus maar 3 behandelingen. Er werd gekeken naar het aantal succesvolle voldragen zwangerschappen. Het verschil tussen beide groepen was verwaarloosbaar. In de acupunctuurgroep had 18.3% een levend kind ter wereld gebracht en in de placebogroep 17,8 %.


Kanttekening Martina Capousek

Dit resultaat verbaast me niet, omdat het hier maar om 3 standaard behandelingen gaat. Bij het Paulus onderzoek in 2002 waren het er weliswaar ook maar 2, maar toen werd er gekeken sec naar de innesteling. Hier wordt gekeken naar voldragen zwangerschappen n.a.v. 3 behandelingen rondom de terugplaatsing, terwijl daar maar liefst 9 maanden tussen zitten.  Vergelijk dit met de case studie van David Johnson die met meerdere gepersonaliseerde behandelingen voor de IVF, betere resultaten had in 2006.

Helaas heeft dit onderzoek veel publiciteit gekregen, en in mijn ogen heeft het een negatief stempel op de acupunctuur gedrukt. Het is belangrijk om te benadrukken dat de praktijk altijd anders is dan wat dit soort wetenschappelijken onderzoeken nabootsen. Elke vrouw heeft haar eigen energetisch disbalans die op een specifieke wijze behandeld dient te worden door een vakkundig acupuncturist.

In mijn praktijk richt ik me op preconceptie care. Dat wil zeggen dat de vrouw 3 maanden voor de IVF cyclus 2-maandelijks acupunctuur krijgt, en daarbij ook op haar energetische balans afgestemde voedings-en leefstijladviezen, en chinese kruiden. Ook de behandeling tijdens de IVF cyclus is gepersonaliseerd. Tijdens de IVF krijgt de vrouw wekelijks acupunctuur. Bij zwangerschap behandel ik het liefst tot de 12e zwangerschapsweek.


2019

A review of the evidence base acupuncture for IVF or ICSI Lianne Aquilina en Mark Bovey; Britisch Acupuncture Council review,

Deze Systematic reviews and meta-analysesis in 2019 gepubliceerd door the Britisch Acupuncture council. Dat is dus door acupuncturisten voor de acupuncturisten en daarmee niet objectief, maar daarbij mag worden aangetekend dat dit onderzoek wel is uitgevoerd door mensen die hier veel verstand van hebben. Lianne Aquilina is co-auteur van het boek Acupuncture for iVF and Assited Reproduction en Mark Bovey is naast zijn privépraktijk in Oxford ook coördinator van the Britisch Council’s Acupuncture Research Resource Centre gevestigd aan Thames Valley University. Systematic review betekent – samenvoegen van meerdere onderzoeken.Een meta-analyse[1] is een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie. Kortom: er wordt in dit artikel opnieuw een conclusie getrokken en die was samengevat als volgt:

  • Acupunctuur heeft een significant effect in het verbeteren van de kans op geboortes bij verminderd vruchtbare vrouwen die IVF of ICSI ondergaan.
  • Uit conclusies van de reviews tussen 2009 en 2017 blijft dat acupunctuur het aantal klinische zwangerschappen verhoogt.
  • Het is aanbevolen om te onderzoeken wat het effect van acupunctuur tijdens de stimulatiefase is op de kwaliteit van uiteindelijke embryo.
  • Acupunctuur is een goede methode om stress en angst te verminderen bij minder vruchtbare vrouwen.
  • Het effect van acupunctuur is doses-afhankelijk. Dat wil zeggen dat er voldoende behandelingen moeten worden gegeven om een resultaat te boeken.
  • De tot nu toe toegepaste wetenschappelijk methodes zijn officieel wetenschappelijk-technisch niet voldoende. Desondanks zien we meer zwangerschappen als acupunctuur voor, tijdens en na de IVF word toegepast.


2019

Acupuncture performed around the time of embryo transfer: a systematic review and meta-analysis.   Smith CA1, Armour M2, Shewamene Z2, Tan HY3, Norman RJ4, Johnson NP5.

Het gaat hier wederom om het herzien van de vorige onderzoeken met een totaal aan 5130 vrouwen in de onderzoeksgroepen. De selectie van de onderzoeken betrof degene waarbij acupunctuur als ondersteuning van de terugplaatsing werd ingezet, en er werd gekeken naar het aantal klinische zwangerschappen, het aantal geboortes en het verminderen van het aantal miskramen. Hierbij de exacte cijfers. The meta-analysis found increased pregnancies (risk ratio [RR] 1.32, 95% confidence interval [CI] 1.07-1.62, 12 trials, 2230 women), live births (RR 1.30, 95% CI 1.00-1.68, 9 trials, 1980 women) and reduced miscarriage (RR 1.43, 95% CI 1.03-1.98, 10 trials, 2042 women) when acupuncture was compared with no adjunctive control. Opmerking Martina Capousek: RR boven 1 betekent een significante verbetering. De conclusie: Acupunctuur rondom de terugplaatsing leidt tot meer klinische zwangerschappen. Gek genoeg gebeurt dit ook, als er zogenaamde placebo-acupunctuur wordt gebruikt (maar niet als er geen enkele behandeling wordt uitgevoerd). Vergeleken met geen therapie heeft dit dus ook een positief effect. De wetenschappers spreken van non-specifiek effect.


Duiding door Martina Capousek:

Non-specifiek effect… Wat is het eigenlijk? In gewone mensentaal betekent dat: we kunnen het niet direct bewijzen, maar we zien het effect wel. We zouden het resultaat biopsychosociaal kunnen noemen. Maar is dat zo erg? Het is uiteindelijk het resultaat dat telt.

We zien dat ook in de reguliere geneeskunde het niet meetbare biopsychosociale model steeds belangrijker wordt. In Juni 2017 heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  een kritisch rapport opgesteld: Zonder context geen bewijs. Het rapport gaat over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Hierin wordt uitgelegd wat de gevaren zijn van de evidence based mentaliteit en waarom het soms niet mogelijk is, om onderzoek uit te voeren op een manier die wetenschappelijk geaccepteerd is. Er wordt daarom ook gekeken naar de nonspecifike aspecten van de therapie: naar het ongrijpbare, niet exact meetbare maar toch merkbare effect. Mijns inziens is het juist wenselijk dat de behandeling gebeurt zowel in biologische, als in psychologische en sociale context.

25-03-2019